Đặc điểm thạch học và thành phần nguyên tố trong Basalt Kainozoi muộn tại Việt Nam

Phạm Tích Xuân, Nguyễn Hoàng
Author affiliations

Authors

  • Phạm Tích Xuân
  • Nguyễn Hoàng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11376

Abstract

Petrography...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Xuân, P. T., & Hoàng, N. (2002). Đặc điểm thạch học và thành phần nguyên tố trong Basalt Kainozoi muộn tại Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(1), 33–42. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11376

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>