Mô hình mật độ Vỏ Trái Đất đới đứt gãy Sông Hồng trên phần đất liền lãnh thổ Việt Nam

Authors

  • Cao Đình Triều
  • Lê Văn Dũng
  • Nguyễn Hữu Tuyên

Abstract

Density model of the Red River Fault Zone...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Triều, C. Đình, Dũng, L. V., & Tuyên, N. H. (2000). Mô hình mật độ Vỏ Trái Đất đới đứt gãy Sông Hồng trên phần đất liền lãnh thổ Việt Nam. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 22(4), 347–354. Retrieved from https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11294

Issue

Section

Articles