1.
Hiếu TT, Tiệp Đỗ M, Trung PB. BÀN VỀ NGUỒN GỐC QUẶNG TITAN Ở VÙNG BỜ QUẢNG NAM. VJMST [Internet]. 2012 Dec. 31 [cited 2024 May 23];10(4):29-37. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/932