1.
Bình TV, Hiếu TT. SỰ BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI ĐỊA HÌNH BÃI VÀ ĐƯỜNG BỜ TẠI MỘT SỐ KHU VỰC BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ THEO THỜI GIAN (2007 - 2008). VJMST [Internet]. 2012 Dec. 31 [cited 2024 Jul. 25];10(2):15-29. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/910