1.
A. TE, V. TT, Huyên PV. NGUỒN LỢI, SỬ DỤNG VÀ NUÔI TRỒNG RONG Ở VIỆT NAM. VJMST [Internet]. 2012 Jun. 30 [cited 2024 May 26];12(1):87-98. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/871