Hiếu, Trịnh Thế, Đỗ Minh Tiệp, and Phạm Bá Trung. “BÀN VỀ NGUỒN GỐC QUẶNG TITAN Ở VÙNG BỜ QUẢNG NAM”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 10, no. 4 (December 31, 2012): 29–37. Accessed March 5, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/932.