Bình, Trần Văn, and Trịnh Thế Hiếu. “SỰ BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI ĐỊA HÌNH BÃI VÀ ĐƯỜNG BỜ TẠI MỘT SỐ KHU VỰC BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ THEO THỜI GIAN (2007 - 2008)”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 10, no. 2 (December 31, 2012): 15–29. Accessed July 25, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/910.