A., Titlyanov E., Titlyanova T. V., and Phạm Văn Huyên. “NGUỒN LỢI, SỬ DỤNG VÀ NUÔI TRỒNG RONG Ở VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 12, no. 1 (June 30, 2012): 87–98. Accessed May 26, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/871.