Trình, Lê Phước, Bùi Hồng Long, Lê Đình Mầu, and Phạm Bá Trung. “VỀ NHỮNG CẤU TRÚC THỦY ĐỘNG LỰC ĐẶC THÙ GÂY XÓI LỞ-BỒI TỤ TẠI DẢI VEN BỜ NAM TRUNG BỘ”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 11, no. 3 (January 3, 2012): 15–30. Accessed April 24, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/376.