Hiếu, T. T., Đỗ M. Tiệp, and P. B. Trung. “BÀN VỀ NGUỒN GỐC QUẶNG TITAN Ở VÙNG BỜ QUẢNG NAM”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, vol. 10, no. 4, Dec. 2012, pp. 29-37, doi:10.15625/1859-3097/10/4/932.