Bình, T. V., and T. T. Hiếu. “SỰ BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI ĐỊA HÌNH BÃI VÀ ĐƯỜNG BỜ TẠI MỘT SỐ KHU VỰC BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ THEO THỜI GIAN (2007 - 2008)”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, vol. 10, no. 2, Dec. 2012, pp. 15-29, doi:10.15625/1859-3097/10/2/910.