[1]
T. V. Bình and T. T. Hiếu, “SỰ BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI ĐỊA HÌNH BÃI VÀ ĐƯỜNG BỜ TẠI MỘT SỐ KHU VỰC BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ THEO THỜI GIAN (2007 - 2008)”, VJMST, vol. 10, no. 2, pp. 15–29, Dec. 2012.