Hiếu, T. T., Tiệp, Đỗ M. and Trung, P. B. (2012) “BÀN VỀ NGUỒN GỐC QUẶNG TITAN Ở VÙNG BỜ QUẢNG NAM”, Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 10(4), pp. 29–37. doi: 10.15625/1859-3097/10/4/932.