Bình, T. V. and Hiếu, T. T. (2012) “SỰ BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI ĐỊA HÌNH BÃI VÀ ĐƯỜNG BỜ TẠI MỘT SỐ KHU VỰC BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ THEO THỜI GIAN (2007 - 2008)”, Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 10(2), pp. 15–29. doi: 10.15625/1859-3097/910.