Hiếu, Trịnh Thế, Đỗ Minh Tiệp, and Phạm Bá Trung. 2012. “BÀN VỀ NGUỒN GỐC QUẶNG TITAN Ở VÙNG BỜ QUẢNG NAM”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 10 (4):29-37. https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/4/932.