Long, Bùi Hồng, and Trần Văn Chung. 2012. “TÍNH TOÁN THỬ NGHIỆM LAN TRUYỀN VẬT CHẤT CHO VỊNH PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN)”. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 12 (2):19-31. https://doi.org/10.15625/1859-3097/874.