Tong, Nguyen Xuan, Tran Thi Thu Huong, Mai Huong, Duong Thi Thuy, and Nguyen Hoang Thuy Vy. 2020. “/I>”;. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 20 (1):73-81. https://doi.org/10.15625/1859-3097/20/1/14023.