HIẾU, T. T.; TIỆP, Đỗ M.; TRUNG, P. B. BÀN VỀ NGUỒN GỐC QUẶNG TITAN Ở VÙNG BỜ QUẢNG NAM. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 29–37, 2012. DOI: 10.15625/1859-3097/10/4/932. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/932. Acesso em: 6 dec. 2023.