BÌNH, T. V.; HIẾU, T. T. SỰ BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI ĐỊA HÌNH BÃI VÀ ĐƯỜNG BỜ TẠI MỘT SỐ KHU VỰC BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ THEO THỜI GIAN (2007 - 2008). Vietnam Journal of Marine Science and Technology, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 15–29, 2012. DOI: 10.15625/1859-3097/910. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/910. Acesso em: 31 mar. 2023.