LONG, B. H.; CHUNG, T. V. TÍNH TOÁN THỬ NGHIỆM LAN TRUYỀN VẬT CHẤT CHO VỊNH PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN). Vietnam Journal of Marine Science and Technology, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 19–31, 2012. DOI: 10.15625/1859-3097/874. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/874. Acesso em: 4 feb. 2023.