THẠNH, T. Đức. NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ BIỂN VIỆT NAM. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 1–9, 2012. DOI: 10.15625/1859-3097/12/1/861. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/861. Acesso em: 26 may. 2024.