Bình, T. V., & Hiếu, T. T. (2012). SỰ BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI ĐỊA HÌNH BÃI VÀ ĐƯỜNG BỜ TẠI MỘT SỐ KHU VỰC BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ THEO THỜI GIAN (2007 - 2008). Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 10(2), 15–29. https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/2/910