(1)
Hiếu, T. T.; Tiệp, Đỗ M.; Trung, P. B. BÀN VỀ NGUỒN GỐC QUẶNG TITAN Ở VÙNG BỜ QUẢNG NAM. VJMST 2012, 10, 29-37.