(1)
Long, B. H.; Chung, T. V. TÍNH TOÁN THỬ NGHIỆM LAN TRUYỀN VẬT CHẤT CHO VỊNH PHAN THIẾT (BÌNH THUẬN). VJMST 2012, 12, 19-31.