[1]
Hiếu, T.T., Tiệp, Đỗ M. and Trung, P.B. 2012. BÀN VỀ NGUỒN GỐC QUẶNG TITAN Ở VÙNG BỜ QUẢNG NAM. Vietnam Journal of Marine Science and Technology. 10, 4 (Dec. 2012), 29–37. DOI:https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/4/932.