[1]
Bình, T.V. and Hiếu, T.T. 2012. SỰ BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI ĐỊA HÌNH BÃI VÀ ĐƯỜNG BỜ TẠI MỘT SỐ KHU VỰC BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ THEO THỜI GIAN (2007 - 2008). Vietnam Journal of Marine Science and Technology. 10, 2 (Dec. 2012), 15–29. DOI:https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/2/910.