[1]
Thạnh, T. Đức 2012. NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ BIỂN VIỆT NAM. Vietnam Journal of Marine Science and Technology. 12, 1 (May 2012), 1–9. DOI:https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/861.