Return to Article Details Về các phép mã hóa hợp lý trong tiến trình thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu Download Download PDF