Bier, Frank. F., Fraunhofer IZI-BB, Am Mühlenberg 13, 14476 Potsdam, Germany, Germany