Hướng dẫn đổi mật khẩu

Trường hợp quý vị quên mật khẩu cũng như bí danh truy nhập vào hệ thống VJS

Để đổi mật khẩu xin mời quý vị làm theo 4 bước sau:

1. Nhập  địa chỉ email (đã đăng ký, email liên lạc chính của quý vị) và nhấn vào nút Tạo mật khẩu mới.

2. Kiểm tra hộp thư  và Khẳng định đổi mật khẩu,

3. Kiểm tra hộp thư  (lần 2) để lấy  Bí danh và Mật khẩu (tạm thời).

4. Truy cập vào trang web với  Bí danhMật khẩu (tạm thời) và đồng thời đổi Mật khẩu mới

Lưu ý: nhập Mật khẩu mới 02 lần.


HƯỚNG DẪN CHI TIẾT:

Xin mời quý vị làm theo các bước hướng dẫn sau:

1. Nhập  địa chỉ email (đã đăng ký, email liên lạc chính của quý vị) và nhấn vào nút

Tạo mật khẩu mới (Reset)

2. Kiểm tra hộp thư của quý vị tìm tiêu đề thư: Khẳng định đổi mật khẩu,

quý vị lưu ý kích vào đường dẫn sau dòng chữ Thay đổi mật khẩu của tôi

 

=============================================

[tapchi] Khẳng định đổi mật khẩu

------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị về thay đổi
mật khẩu trên website Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam<br> Xuất bản Tạp chí Trực tuyến.

Nếu không phải là quý vị yêu cầu thay đổi, vui lòng bỏ qua
email này và mật khẩu của quý vị sẽ không thay đổi. Nếu
quý vị muốn thay đổi mật khẩu, nhấp chuột vào đường
dẫn sau:

Thay đổi mật khẩu của tôi:
http://vjs.ac.vn/index.php/tentapchi/login/resetPassword/giaonxatvjsacvn?confirm=988afd

Thư ký Tòa soạn

_____________________________

==================================================================

3. Sau khi khẳng định xong (ở bước 2), xin mời quý vị kiểm tra hòm thư một lần nữa để lấy mật khẩu.

Xin lưu ý: mật khẩu do hệ thống gửi trong  thư: Mật khẩu đã thay đổi

chỉ là mật khẩu tạm thời. Quý vị cần đổi ngay mật khẩu khi đăng nhập lần đầu tiên.

Để thuận tiện, quý vị có thể copy mật khẩu tạm thời, sau đó dùng trong quá trình đăng nhập và đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập lân đầu.

===============================

[tapchi] Mật khẩu đã thay đổi

----------------------------------------------------------------------------------

Mật khẩu của quý vị đã được thay đổi để sử dụng
với web site Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<br>
Xuất bản Tạp chí Trực tuyến. Vui lòng giữ lại bí danh và
mật khẩu này bởi vì nó cần để đăng nhập vào tạp chí.

Bí danh: giaonxatvjsacvn
Mật khẩu: j27kaYCJ

Thư ký Tòa soạn
______________________________

__________________________________________
Tên tạp chí
http://vjs.ac.vn/index.php
4. Đổi mật khẩu: login vào hệ thống với bí danh và mật khẩu do hệ thống cung cấp như trong bước 3, và đổi mật khẩu mới ngay lập tức.
Đổi mật khẩu
======================================================
Quý vị phải chọn một mật khẩu mới trước khi quý vị có thể đăng nhập vào website này.
Vui lòng nhập bí danh,
mật khẩu hiện thời (do hệ thống gửi)
và mật khẩu mới (02 lần):
Bí danh*:                                [  bi_danh_cua_quy_vi ]
Mật khẩu hiện tai*:                 [ mật_khẩu_do_hệ_thống_gửi]
Mật khẩu mới*:                         [mật_khẩu_mới_của_quý_vị]
                                                      Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự
Nhập lại mật khẩu mới*:           [mật_khẩu_mới_của_quý_vị]
*: chỉ các trường bắt buộc
Ghi lại
======================================================