Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 31, No 1 (2009) Asymptotic expansion of the dispersion equation of Lamb waves in periodically layered elastic media Abstract   PDF
Bui Thanh Tu, Pham Chi Vinh, Nguyen Thi Khanh Linh
 
Vol 31, No 2 (2009) Asymptotic solution of the high order partial differential equation Abstract   PDF
Hoang Van Da, Tran Dinh Son, Nguyen Duc Tinh
 
Vol 42, No 3 (2020) Asymptotic theory for thin two-ply shells Abstract   PDF
David J. Steigmann
 
Vol 40, No 3 (2018) Atomistic simulation of the uniaxial compression of black phosphorene nanotubes Abstract   PDF
Van-Trang Nguyen, Minh-Quy Le
 
Vol 40, No 2 (2018) Atomistic simulation of the uniaxial tension of black phosphorene nanotubes Abstract   PDF
Van-Trang Nguyen, Danh-Truong Nguyen, Minh-Quy Le
 
Vol 34, No 4 (2012) Attenuation coefficient for surface acoustic waves in fluid region Abstract   PDF
Bui Thu Hang, Bui Duc Tung, Nguyen Tien Dat, Chu Duc Trinh
 
Vol 29, No 3 (2007) Automatic limit and shakedown analysis of 3-D steel frames Abstract   PDF
Nguyen Dang Hung, Hoang Van Long
 
Vol 18, No 4 (1996) Autosynchronization of two unbalance motors Abstract
Nguyen Van Dinh, Nguyen Dac Hung
 
Vol 40, No 4 (2018) BACKONE equation of state for Cis-1, 3, 3, 3-tetrafluoropropene (R1234ze(Z)) Abstract   PDF
Phan Thi Thu Huong, Lai Ngoc Anh
 
Vol 4, No 3 (1982) Bài toán giảm chấn tối ưu của hệ ba khối lượng chịu kích động ngẫu nhiên Abstract   PDF
Nguyen Thi Trung
 
Vol 11, No 2 (1989) Bài toán lắc của vật thể nổi trên sóng điều hòa Abstract   PDF
Hoang Xuan Hung
 
Vol 4, No 1 (1982) Bài toán liên hợp về dối lưu tự nhiên của chất lỏng phi Niu Tơn trong kênh thẳng đứng Abstract   PDF
Vu Duy Quang
 
Vol 8, No 2 (1986) Bài toán ổn định ngoài giới hạn đàn hồi của bản và vỏ mỏng theo lý thuyết quá trình biến dạng đàn dẻo Abstract   PDF
Dao Huy Bich
 
Vol 6, No 1 (1984) Bài toán tối ưu hóa kết cấu dầm chịu uốn trong trạng thái đàn dẻo Abstract   PDF
Do Son
 
Vol 9, No 3 (1987) Bài toán va chạm của các hệ cơ học Abstract   PDF
Do Sanh
 
Vol 13, No 1 (1991) Bài toán đối lưu nhiệt tự nhiên của chất lỏng quy luật mũ giữa hai hình trụ thẳng đứng Abstract   PDF
Vu Duy Quang, Nguyen Que
 
Vol 8, No 1 (1986) Bài toán đối xứng trục LAMB trong môi trường đàn hồi phi tuyến có biến dạng ban đầu thuần nhất Abstract   PDF
Pham Thi Oanh
 
Vol 27, No 4 (2005) Balancing conditions of planar mechanisms with multi-degree of freedom Abstract   PDF
Nguyen Van Khang, Nguyen Phong Dien, Pham Van Son
 
Vol 26, No 1 (2004) Beam element for large displacement analysis of elasto-plastic frames Abstract   PDF
Nguyen Dinh Kien, Do Quoc Quang
 
Vol 34, No 3 (2012) Bending and vibration analysis of multi-folding laminate composite plate using finite element method Abstract   PDF
Tran Ich Thinh, Bui Van Binh, Tran Minh Tu
 
Vol 33, No 1 (2011) Bending vibration of beam elements under moving loads with considering vehicle braking forces Abstract   PDF
Nguyen Xuan Toan
 
Vol 38, No 4 (2016) Body parameters with application of optimal differential variation method in super cavity model Abstract   PDF
Tran Thu Ha, Nguyen Anh Son, Duong Ngoc Hai
 
Vol 24, No 1 (2002) Boundary identification for an elastic solid partly immersed in a liquid Abstract   PDF
Dang Dinh Ang, Nguyen Dung, Dang Duc Trong
 
Vol 27, No 1 (2005) Buckling analysis of laminated cylindrical composite shell panel under mechanical and hygrothermal loads Abstract   PDF
Tran Ich Thinh, Le Kim Ngoc
 
Vol 33, No 2 (2011) Buckling analysis of simply supported composite laminates subjected to an in-plane compression load by a novel mesh-free method Abstract   PDF
Tinh Quoc Bui
 
Vol 41, No 1 (2019) Buckling and postbuckling of axially-loaded CNT-reinforced composite cylindrical shell surrounded by an elastic medium in thermal environment Abstract   PDF
Hoang Van Tung, Pham Thanh Hieu
 
Vol 40, No 1 (2018) Buckling and postbuckling of carbon nanotube-reinforced composite cylindrical panels subjected to axial compression in thermal environments Abstract   PDF
Le Thi Nhu Trang, Hoang Van Tung
 
Vol 41, No 3 (2019) Buckling and postbuckling of CNT-reinforced composite sandwich cylindrical panels subjected to axial compression in thermal environments Abstract   PDF
Hoang Van Tung, Vu Thanh Long
 
Vol 34, No 4 (2012) Buckling of double-walled carbon nanotubes Abstract   PDF
Isaac Elishakoff, Kévin Dujat, Maurice Lemaire
 
Vol 21, No 4 (1999) Buckling of nonlinear creep plates Abstract   PDF
To Van Tan, Pham Quoc Doanh
 
Vol 28, No 2 (2006) Buckling of the initial imperfect rectangular thin plate with variable thickness Abstract   PDF
Nguyen Thi Hien Luong, Dang Thuy Minh Tuong
 
Vol 10, No 4 (1988) Các công thức xác định đặc tính hình - động học ăn khớp bánh răng côn xoắn Abstract   PDF
Pham Van Lap, Pham Van Bac
 
Vol 15, No 2 (1993) Các lực thủy động tác động lên tàu mỏng khi lắc dọc trên nước sâu Abstract   PDF
Nguyen Tien Dat
 
Vol 2, No 3 (1980) Cách tính thanh mềm chịu uốn Abstract   PDF
Leu Tho Trinh
 
Vol 26, No 3 (2004) Calculating periodic vibrations of nonlinear autonomous multi-degree-of-freedom systems by the incremental harmonic balance method Abstract   PDF
Nguyen Van Khang, Thai Manh Cau
 
Vol 34, No 3 (2012) Calculating the aerodynamics of vertical axis wind turbines Abstract
Hoang Thi Bich Ngoc
 
Vol 17, No 4 (1995) Calculating tidal prediction in the Gulf of Tonkin Abstract   PDF
Do Ngoc Quynh, Nguyen Thi Viet Lien
 
Vol 28, No 2 (2006) Calculation of fracture mechanic parameters via FEM for some cracked plates under different loads Abstract   PDF
Ngo Huong Nhu, Nguyen Truong Giang
 
Vol 28, No 3 (2006) Calculation of loading-induced tendon slip in beams prestressed with external tendons. Part I: Experiment Abstract   PDF
Bui Khac Diep, Lam Huu Quang
 
Vol 28, No 4 (2006) Calculation of loading-induced tendon slip in beams prestressed with external tendons. Part II: Numerical analysis Abstract   PDF
Bui Khac Diep, Lam Huu Quang
 
Vol 34, No 3 (2012) Calculation of nonlinear vibrations of piecewise-linear systems using the shooting method Abstract   PDF
Nguyen Van Khang, Hoang Manh Cuong, Nguyen Thai Minh Tuan
 
Vol 19, No 3 (1997) Calculation of the goffered multilayered composite cylindrical shells Abstract   PDF
Dao Huy Bich, Vu Khac Bay, Dao Van Dung, Tran Ich Thinh, Pham Chi Vinh
 
Vol 21, No 2 (1999) Calculation of the goffered multilayered composite cylindrical shells by using the finite element method Abstract   PDF
Pham Thi Toan
 
Vol 25, No 1 (2003) Calculation of the horizontal two-dimensional unsteady flows by the method of characteristics Abstract   PDF
Tran Gia Lich, Nguyen Minh Son, Le Viet Cuong
 
Vol 23, No 1 (2001) Calculation of the matter propagation in the river or open channel system Abstract   PDF
Tran Gia Lich
 
Vol 19, No 3 (1997) Calculation of the pressure on the valves of a sluice Abstract   PDF
Tran Gia Lich, Le Kim Luat, Han Quoc Trinh
 
Vol 20, No 4 (1998) Calculation of the turbidity transport in Dinh An coastal zone Abstract   PDF
Phan Ngoc Vinh, Pham Van Ninh, Nguyen Thi Viet Lien
 
Vol 30, No 4 (2008) Calculation of the wave parameters for sea dyke design and upgrading Abstract   PDF
Nguyen Manh Hung, Nguyen Khac Nghia, Duong Cong Dien
 
Vol 38, No 1 (2016) Calculation of transonic flows around profiles with blunt and angled leading edges Abstract   PDF
Hoang Thi Bich Ngoc, Nguyen Manh Hung
 
Vol 23, No 2 (2001) Calculation of turbulent diffusion jets under effects of gravity and moving surrounding air Abstract   PDF
Bui Van Ga, Nhan Hong Quang, Jean Marc Vignon
 
151 - 200 of 1033 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>