Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 3 (1981) Xác định các tham số ổn định của hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số tuần hoàn Abstract   PDF
Nguyen Van Khang
 
Vol 2, No 4 (1980) Xác định dao động của hệ có số hạng quán tính phi tuyến bằng phương pháp tham số bé Abstract   PDF
Nguyen Van Khang
 
Vol 13, No 2 (1991) Xác định phản lực ở chân robot trong pha chuyển động của nó Abstract   PDF
Nguyen Thanh Mau
 
Vol 10, No 3 (1988) Xác định tích phân J bằng phương pháp thực nghiệm để đánh giá khả năng nứt gãy của vật liệu và kết cấu Abstract   PDF
Tran Huu Vinh
 
Vol 13, No 3 (1991) Xác định độ dày của vỏ tròn xoay không chịu uốn làm từ vật liệu phi đàn hồi dưới tác dụng của tải trọng cho trước Abstract   PDF
Ngo Huong Nhu
 
Vol 6, No 3 (1984) Xác định độ tin cậy của các chi tiết máy có nhiều mặt cắt yếu Abstract   PDF
Phan Van Khoi
 
Vol 39, No 1 (2017) XFEM/Level-set for modelling of coated inclusion composites Abstract   PDF
Tran Anh Binh
 
Vol 8, No 4 (1986) Độ dày lớp xáo trộn bề mặt và độ ổn định thẳng đứng của nước biển trên thềm lục địa nam Việt Nam Abstract   PDF
Vo Van Lanh, Tran Van Sam, Nguyen Tien Dung, Nguyen The Bien, Nguyen Kim Hoa
 
Vol 6, No 2 (1984) Đơn giản phương trình chuyển động của vỏ mỏng Abstract   PDF
Nguyen Xuan Hung
 
Vol 11, No 4 (1989) Đưa hệ phương trình vi phân về dạng tọa độ pháp Abstract   PDF
Nguyen Van Dao
 
1001 - 1010 of 1010 Items << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21