Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 29, No 3 (2007) Turbulent flows in channels and pipes Abstract   PDF
Khanh Le Chau
 
Vol 28, No 4 (2006) Two approximation methods of spatial derivatives on unstructured triangular meshes and their application in computing two dimensional flows Abstract   PDF
Nguyen Duc Lang, Tran Gia Lich, Le Duc
 
Vol 27, No 2 (2005) Two dimension numerical modeling of wave and wind induced currents and bed morphology evolution at Phan Ri - Binh Thuan coastal zone Abstract   PDF
Le Xuan Hoan, Pham Thanh Nam
 
Vol 23, No 3 (2001) Two-dimensional optimization problem of plant location Abstract   PDF
Tran Gia Linh, Phan Ngoc Vinh
 
Vol 20, No 3 (1998) Types of momentum defect diffusion at the begining of the wake and wake establishment zone for the coupled wake and comparison with the isolated wake Abstract   PDF
Hoang Thi Bich Ngoc
 
Vol 31, No 3-4 (2009) Unilateral contact and damage analysis in masonry arches Abstract   PDF
M. Campo, G. A. Drosopoulos, G. E. Stavroulakis
 
Vol 25, No 1 (2003) Uniqueness of elastic continuation in a semilinear elastic body Abstract   PDF
Dang Dinh Ang, Nguyen Dung, Nguyen Vu Huy, Dang Duc Trong
 
Vol 31, No 3-4 (2009) Unstable behaviour of rocks Abstract   PDF
Luong Minh Phong
 
Vol 20, No 3 (1998) Unsteady pressure motion of viscous - plastic fluid between two infinite planes Abstract   PDF
Pham Hoai Thanh
 
Vol 26, No 4 (2004) Using an electro-mechanical system to investigate the influence of the fatigue on the energy dissipated per cycle due to the hysteresis damping Abstract   PDF
Van Huu Thinh, Nguyen Xuan Hung
 
Vol 29, No 2 (2007) Using Betts-Miller-Janjic convective parameterization scheme in H14-31 model to forecast heavy rainfall in Vietnam Abstract   PDF
Vu Thanh Hang, Kieu Thi Xin
 
Vol 28, No 1 (2006) Using FEM for large deformation analysis of inflated air-spring cylindrical shell made of rubber-textile cord composite Abstract   PDF
Tran Huu Nam
 
Vol 27, No 3 (2005) Using metis model to solve the torsion problem of a prismatic bar Abstract   PDF
Nguyen Tien Duong, Nguyen Dang Hung
 
Vol 11, No 1 (1989) Va chạm của vật rắn vào thanh đàn hồi cơ lực ma sát lớn ở mặt bên Abstract   PDF
Nguyen Thuc An, Nguyen Dang To
 
Vol 5, No 1 (1983) Va chạm dọc của 2 thanh đàn hồi Abstract   PDF
Nguyen Thuc An, Vu Van Nguyen
 
Vol 12, No 4 (1990) Va chạm dọc của hai thanh đàn hồi với lực cản đàn nhớt Abstract   PDF
Nguyen Thuc An, Khong Doan Dien
 
Vol 28, No 2 (2006) Van der Pol systems with various restoring elements Abstract   PDF
Nguyen Van Dinh, Tran Kim Chi
 
Vol 29, No 3 (2007) Van der Pol's oscillator under the parametric and forced excitations Abstract   PDF
Nguyen Van Dao, Nguyen Van Dinh, Tran Kim Chi
 
Vol 36, No 3 (2014) Van Der Pol-Duffing oscillator under combined harmonic and random excitations Abstract   PDF
N. D. Anh, V. L. Zakovorotny, D. N. Hao
 
Vol 1, No 1-2 (1979) Vấn đề khảo sát phương trình Fokker-Planck-Kolmogov bằng phương pháp khai triển chuỗi Macloren theo tọa độ ẩn Abstract   PDF
Nguyen Dong Anh
 
Vol 1, No 1-2 (1979) Vấn đề khảo sát phương trình Fokker-Planck-Kolmogov bằng phương pháp tham số điều khiển Abstract   PDF
Nguyen Dong Anh
 
Vol 2, No 1 (1980) Về ảnh hưởng đàn hồi của cọc đến dao động cọc Abstract   PDF
Nguyen Ngoc Quynh
 
Vol 8, No 1 (1986) Về bài toán điều khiển cực nhanh hệ con lắc Abstract   PDF
Nguyen Van Dinh
 
Vol 5, No 3 (1983) Về các hệ cơ học bảo toàn có chứa tọa độ ấn suy rộng Abstract   PDF
Nguyen Dong Anh
 
Vol 9, No 2 (1987) Về chuyển động đối lưu nhiệt của chất lỏng có mặt thoáng Abstract   PDF
Ngo Huy Can
 
Vol 6, No 1 (1984) Về chuyển động đối lưu nhiệt trong chất lỏng quay Abstract   PDF
Ngo Huy Can
 
Vol 12, No 4 (1990) Về dao động của cơ cấu cam có cần đàn hồi Abstract   PDF
Nguyen Van Khang, Vu Van Khiem
 
Vol 29, No 3 (2007) Về dao động của hệ gần với hệ phi tuyến mạnh Abstract   PDF
Nguyen Van Dao
 
Vol 13, No 1 (1991) Về một bài toán GYROSCOP có trục đối xứng đàn hồi Abstract   PDF
Nguyen Thanh Mau
 
Vol 11, No 1 (1989) Về một bài toán khuếch tán rối hợp chất Abstract   PDF
Tran Van Cuc
 
Vol 9, No 1 (1987) Về một bài toán khuếch tán rối hợp chất Abstract   PDF
Tran Van Cuc
 
Vol 10, No 1 (1988) Về một cách ghép bộ tắt chấn động lực cho hệ tự chấn Abstract   PDF
Nguyen Van Dao
 
Vol 4, No 1 (1982) Về một cách tham số hóa lớp biên tà áp dừng của khí quyển Abstract   PDF
Le Dinh Quang
 
Vol 11, No 3 (1989) Về một giả thiết va chạm Abstract   PDF
Nguyen Van Dinh
 
Vol 8, No 4 (1986) Về một mô hình dừng tương tác động lực giữa hai lớp biên đại dương – khí quyển Abstract   PDF
Le Dinh Quang, Dang Tung Man
 
Vol 3, No 1 (1981) Về một nghiệm không dừng của phương trình Fokker – Planck – Kolmogorov đối với hệ động lực tuyến tính một bậc tự do Abstract   PDF
Nguyen Dong Anh
 
Vol 6, No 2 (1984) Về một phương pháp lập hệ phương trình biến phân theo biên độ - pha của chế độ cân bằng Abstract   PDF
Nguyen Van Dinh
 
Vol 7, No 2 (1985) Về một phương pháp xác định các đặc tính hình – động học ăn khớp Abstract   PDF
Nguyen Thien Phuc
 
Vol 7, No 2 (1985) Về một phương pháp xác định nghiệm bài toán phẳng động đàn hồi - dẻo Abstract   PDF
Nguyen Dang Bich
 
Vol 5, No 2 (1983) Về một phương pháp xây dựng hàm Liapunov Abstract   PDF
Nguyen Dinh Phu
 
Vol 13, No 3 (1991) Về một thuật toán điều khiển robot tự hành Abstract   PDF
Nguyen Thanh Mau
 
Vol 1, No 1-2 (1979) Về một điều kiện ổn định Abstract   PDF
Nguyen Van Dinh
 
Vol 9, No 2 (1987) Về nguyên lý cực tiểu và các định lý tổng quát của lý thuyết quá trình biến dạng đàn dẻo Abstract   PDF
Dao Huy Bich
 
Vol 16, No 3 (1994) Về phương pháp mô phỏng quá trình ngẫu nhiên và dao dộng phi tuyến Abstract   PDF
Tran Ich Thinh
 
Vol 2, No 3 (1980) Về phương trình chuyển động của các hệ cơ học Abstract   PDF
Do Sanh
 
Vol 5, No 4 (1983) Về phương trình dao động của vỏ mỏng Abstract   PDF
Nguyen Xuan Hung
 
Vol 9, No 2 (1987) Về sự ổn định của bản mỏng trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn-dẻo Abstract   PDF
Dao Van Dung
 
Vol 8, No 3 (1986) Về sự ổn định của vỏ mỏng trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn – dẻo Abstract   PDF
Dao Huy Bich, Dao Van Dung
 
Vol 10, No 2 (1988) Về sự phân nhánh của ổn định đối lưu nhiệt của chất lỏng vi cực Abstract   PDF
Nguyen Xuan Duy
 
Vol 2, No 4 (1980) Về tác dụng của ngẫu lực và quan hệ đối ngẫu chuyền vị - nội lực của thanh không gian Abstract   PDF
Vu Dinh Lai
 
951 - 1000 of 1033 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>