Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 19, No 3 (1997) The optimum of wave forces acting on axisymmetric, paraboloidal bodies Abstract   PDF
Nguyen Tien Dat
 
Vol 1, No 1-2 (1979) The oscillations of the dynamical system with hysteresis characteristics excited by stochastic parameter and forces. I. Abstract   PDF
Nguyen Cao Menh
 
Vol 2, No 1 (1980) The oscillations of the dynamical systems with hysteresis characteristics excited stochastic parameter and forces. II Abstract   PDF
Nguyen Cao Menh
 
Vol 34, No 4 (2012) The performance improvement of a lowcost INS/GPS integration system using the street return algorithm Abstract   PDF
Nguyen Van Thang, Pham Manh Thang, Tran Duc Tan
 
Vol 25, No 1 (2003) The Poincare method for a strongly nonlinear Duffing oscillator Abstract   PDF
Nguyen Van Dinh
 
Vol 26, No 1 (2004) The Poincaré method for an oscillator with quadratic nonlinearity Abstract   PDF
Nguyen Van Dinh, Tran Duong Tri
 
Vol 23, No 1 (2001) The problem of first integral of nonholonomic systems Abstract   PDF
Do Sanh
 
Vol 16, No 2 (1994) The problem of longitudinal shock of two spherical end elastic bars with visco-elastic resistance force Abstract   PDF
Nguyen Thuc An, Nguyen Dang To, Nguyen Hung Son
 
Vol 14, No 2 (1992) THE PROCEDURE OF THE SLIP MODELS OF POLYCRYSTALLINE PLASTICITY IN THE GENERAL CASES Abstract   PDF
Bui Huu Dan
 
Vol 18, No 1 (1996) The role of the material fracture properties in the size-effect law of concrete structures Abstract   PDF
V. Tran Tu
 
Vol 18, No 2 (1996) The scientific bases of autocontrol with vibration phase for a resonance beating-vibration system with two degrees of freedom driven by debalances Abstract
Tran Van Tuan, Do Sanh, Luu Duc Thach
 
Vol 16, No 4 (1994) The sensitivity problem of the structure with response functional is the reliability Abstract   PDF
Nguyen Van Pho
 
Vol 13, No 2 (1991) The stability of flow with suspended sediment in an inclined channel of movable bed Abstract   PDF
Dang Huu Chung
 
Vol 18, No 4 (1996) The studies of thixotropic properties of waxy crude oil from White Tiger and Rong fields Abstract
Ha Van Bich
 
Vol 2, No 1 (1980) The theoretical model of interaction between the baroclinic boundary layers of atmosphere and ocean Abstract   PDF
Le Ngoc Ly
 
Vol 32, No 4 (2010) The theoretical research of an upward two-phase flow with phase's changes in a vertical well Abstract   PDF
Shagapov V. S., Borodin S. L., Gubaidullin A. A., Duong Ngoc Hai, Musakaev N. G.
 
Vol 1, No 3-4 (1979) The theory on homogeneous micro-fluid mixtures Abstract   PDF
Nguyen Van Diep, Truong Minh Chanh
 
Vol 27, No 2 (2005) The thickness functions of the shells of revolution subjected to axisymmetrical loads Abstract   PDF
Ngo Huong Nhu, Pham Hong Nga
 
Vol 1, No 3-4 (1979) The tuned-absorber in self-excited system Abstract   PDF
Nguyen Van Dinh
 
Vol 22, No 4 (2000) The use of vibration characteristic to update the structure model Abstract   PDF
Pham Xuan Khang
 
Vol 19, No 1 (1997) The Van der Pol's system under external and parametric excitations Abstract   PDF
Nguyen Van Dinh
 
Vol 9, No 1 (1987) THEOREM OF CHANGE IN THE ANGULAR MOMENTUM OF A SYSTEM WITH RESPECT TO A MOVING CENTER Abstract   PDF
Nguyen Dang To
 
Vol 40, No 3 (2018) Theoretical modeling of the carbon dioxide injection into the porous medium saturated with methane and water taking into account the CO2 hydrate formation Abstract   PDF
A. A. Gubaidullin, N. G. Musakaev, Duong Ngoc Hai, S. L. Borodin, Nguyen Quang Thai, Nguyen Tat Thang
 
Vol 12, No 1 (1990) theory of generalized diffusion on suspended sediment transport in the flows with mobile bed Abstract   PDF
Nguyen Van Diep, Dang Huu Chung
 
Vol 15, No 3 (1993) Theory of two-phase flow of fluid with rigid ellipsoidal particles Abstract   PDF
Nguyen Van Diep, Nguyen Hong Phan
 
Vol 30, No 3 (2008) Thermal buckling of imperfect functionally graded cylindrical shells according to Wan-Donnell model Abstract   PDF
Hoang Van Tung, Nguyen Dinh Duc
 
Vol 14, No 3 (1992) Thermal-hydraulic analysis of a research reactor on personal computer with TARR code Abstract   PDF
Ngo Huy Can, Nguyen Manh Lan, Tran Van Tran
 
Vol 13, No 4 (1991) Thermal-hydraulically calculation for the Dalat nuclear research reactor Abstract   PDF
Ngo Phu Khang
 
Vol 32, No 1 (2010) Thermoelastic stability of thick imperfect functionally graded plates Abstract   PDF
Hoang Van Tung, Nguyen Dinh Duc
 
Vol 38, No 1 (2016) Thermomechanical postbuckling of thick FGM plates resting on elastic foundations with tangential edge constraints Abstract   PDF
Hoang Van Tung
 
Vol 34, No 1 (2012) Three-axis piezoresistive accelerometer with adjustable axial resolutions Abstract   PDF
Bui Thu Hang, Tran Duc Tan, Chu Duc Trinh
 
Vol 34, No 2 (2012) Three-point correlation bounds on the effective bulk modulus of isotropic multicomponent materials Abstract   PDF
Pham Duc Chinh, Vu Lam Dong
 
Vol 9, No 4 (1987) Thu nhận hệ phương trình BOUSSINESQ và phương trình KORTEWEG - DE VRIES tổng quát mô tả sự lan truyền sóng trên sông có tính đến biến dạng đáy Abstract   PDF
Le The Hung, Pham Hung
 
Vol 5, No 3 (1983) Tính cọc mềm chịu tác dụng của tổ hợp tải trọng, đông trong nền nhiều lớp bằng phương pháp ma trận chuyển tiếp Abstract   PDF
Phan Dung
 
Vol 2, No 3 (1980) Tính gần đúng chuyển vị thẳng của hệ khung nhiều tầng nhiều nhịp theo thuật toán truyền nhảy nút mômen không cân bằng Abstract   PDF
Vu Nhu Cau
 
Vol 2, No 4 (1980) Tình hình và triển vọng nghiên cứu ứng dụng kết cấu xi măng lưới thép trong giao thông vận tải và xây dựng ở nước ta Abstract   PDF
Do Son
 
Vol 5, No 2 (1983) Tính không gian kết cấu mỏng có gờ bằng phương pháp phần tử hữu hạn Abstract   PDF
Vu Manh Lang
 
Vol 11, No 3 (1989) Tính màng mỏng đàn nhớt trực hướng có xét đến hiện tượng biến dạng rão Abstract   PDF
Nguyen Hoa Thinh, O. V. Xinhiaev, G. IA. Korabenhikov
 
Vol 17, No 2 (1995) Tính toán bằng phương pháp số lực thủy động tác dụng lên một phần tử cầu chuyển động tịnh tiến Abstract   PDF
Bui Dinh Tri
 
Vol 13, No 2 (1991) Tính toán bằng số dao động uốn tuần hoàn của thanh truyền trong cơ cấu bốn khâu Abstract   PDF
Nguyen Van Khang, Vu Van Khiem
 
Vol 11, No 4 (1989) Tính toán các dạng riêng trong hệ nhiều bậc tự do có các tham số biến đổi Abstract   PDF
Nguyen Van Khang, Vu Van Khiem
 
Vol 4, No 3 (1982) Tính toán một số đặc trưng cơ bản của rối trong các bài toán ứng dụng của lý thuyết lớp biên khí quyển Abstract   PDF
Le Dinh Quang
 
Vol 16, No 2 (1994) Tính toán sự phân bố ứng suất xung quanh thành lỗ khoan dựa trên các mô hình đàn hồi tổng quát Abstract   PDF
Hajal M., Drayer M., Le Phuoc Hao
 
Vol 5, No 2 (1983) Tính toán động lực học hàm đo hai tiếp điểm ba bậc tự do Abstract   PDF
Nguyen Van Khang, Ho Dac Tho, Do Sanh, Do Trong Hung, Banh Xuan Tho
 
Vol 3, No 4 (1981) Tính ứng suất phẳng trong tấm có gờ Abstract   PDF
Vu Manh Lang
 
Vol 3, No 2 (1981) Torsional vibration of suspension bridge with a variable cross section Abstract   PDF
Nguyen Van Tinh
 
Vol 36, No 4 (2014) Transient analysis of laminated composite plates using NURBS-based isogeometric analysis Abstract   PDF
Lieu B. Nguyen, Chien H. Thai, Ngon T. Dang, H. Nguyen-Xuan
 
Vol 22, No 1 (2000) Transition length of two stationary random functions in investigation of railway stability Abstract   PDF
Nguyen Duong Nam
 
Vol 31, No 1 (2009) Transverse vibration of orthotropic rectangular plates under moving bodies Abstract   PDF
Nguyen Van Khang, Nguyen Minh Phuong
 
Vol 8, No 4 (1986) Truyền sóng SH trong lớp có biến dạng ban đầu không thuần nhất Abstract   PDF
Pham Chi Vinh
 
851 - 900 of 988 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>