Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 35, No 2 (2013) Monitoring breathing cracks of a beam-like bridge subjected to moving vehicle using wavelet spectrum Abstract   PDF
Khoa Viet Nguyen
 
Vol 13, No 2 (1991) Một cách phát biểu mới hệ tiên đề của động lực học Abstract   PDF
Nguyen Van Dao
 
Vol 2, No 1 (1980) Một cách tính kết cấu nhịp cầu giàn chịu tải trọng thẳng đứng có kể đến sự làm việc của hệ liên kết ngang Abstract   PDF
Nguyen Nhu Khai, Leu Tho Trinh
 
Vol 13, No 2 (1991) Một phương pháp giải bài toán ổn định các công trình được trình bày theo phương pháp phần tử hữu hạn Abstract   PDF
Le Van Mai
 
Vol 14, No 3 (1992) Một phương pháp giải bài toán ổn định động của công trình được trình bày theo phương pháp phần tử hạn hữu Abstract   PDF
Le Van Mai
 
Vol 14, No 1 (1992) Một phương pháp kiểm tra sự ổn định của các công trình được trình bày theo phương pháp phần tử hữu hạn Abstract   PDF
Le Van Mai
 
Vol 11, No 1 (1989) Một phương pháp tính độ tin cậy của hệ cơ học Abstract   PDF
Le Nhu Duong
 
Vol 4, No 1 (1982) Một phương pháp xác định ứng suất, biến dạng và ổn định của hệ thanh đàn nhớt Abstract   PDF
Mai Anh
 
Vol 7, No 3 (1985) Một quan điểm mới đối với việc thành lập phương trình chuyển động của các hệ cơ học Abstract   PDF
Do Sanh
 
Vol 12, No 2 (1990) Một số bài toán xác định dạng vỏ tròn xoay không chịu uốn Abstract   PDF
Ngo Huong Nhu
 
Vol 18, No 4 (1996) Một thủ tục hòa hợp hai bước giữa trường độ cao địa thế và gió tại vùng nhiệt đới Abstract
Nguyen Dang Que
 
Vol 12, No 1 (1990) Một trường hợp ổn định tĩnh học của dàn khoan tự nâng Abstract   PDF
Entov V. M., Pham Huu Tu
 
Vol 12, No 3 (1990) Một vài vấn đề động lực học của ống dẫn ngoài biển Abstract   PDF
Pham Huu Tu
 
Vol 35, No 2 (2013) Motion of mechanical systems with non-ideal constraints Abstract   PDF
Do Sanh, Dinh Van Phong, Do Dang Khoa
 
Vol 36, No 2 (2014) Multiple crack identification in stepped beam by measurements of natural frequencies Abstract   PDF
Nguyen Tien Khiem, Duong The Hung, Vu Thi An Ninh
 
Vol 19, No 2 (1997) Natural frequency analysis of cracked beam Abstract   PDF
Nguyen Tien Khiem, Dao Nhu Mai
 
Vol 33, No 3 (2011) New concepts of theory of gearing and a method for reverse synthesis of the gearing Abstract   PDF
Nguyen Thien Phuc
 
Vol 18, No 3 (1996) New size number and the fracture state of concrete structure Abstract
V. Tran Tu
 
Vol 39, No 2 (2017) New temperature jump boundary condition in high-speed rarefied gas flow simulations Abstract   PDF
Nam Tuan Phuong Le, Ngoc Anh Vu, Le Tan Loc, Tran Ngoc Thoai
 
Vol 11, No 1 (1989) Nghiên cứu sự phát triển của vết nứt trong kết cấu do quá trình mỏi rỉ Abstract   PDF
Tran Huu Vinh
 
Vol 11, No 3 (1989) Nguyên lý gaoxo trong va chạm cấp hai Abstract   PDF
Nguyen Van Dinh
 
Vol 27, No 3 (2005) Noncommutative deformation and a topological nature of Koiter singularity Abstract   PDF
Trinh Van Khoa
 
Vol 30, No 4 (2008) Non-destructive testing of tennis strings Abstract   PDF
Luong Minh Phuong
 
Vol 34, No 1 (2012) Nonlinear analysis of buckling and postbuckling for axially compressed functionally graded cylindrical panels with the Poisson's ratio varying smoothly along the thickness Abstract   PDF
Dao Van Dung, Le Kha Hoa
 
Vol 28, No 1 (2006) Non-linear analysis of laminated composite doubly curved shallow shells Abstract   PDF
Dao Huy Bich
 
Vol 24, No 4 (2002) Non-linear analysis of laminated plates Abstract   PDF
Dao Huy Bich
 
Vol 37, No 3 (2015) Nonlinear analysis of stability for imperfect eccentrically stiffened FGM plates under mechanical and thermal loads based on FSDT. Part 1: Governing equations establishment Abstract   PDF
Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga
 
Vol 37, No 4 (2015) Nonlinear analysis of stability for imperfect eccentrically stiffened FGM plates under mechanical and thermal loads based on FSDT. Part 2: Numerical results and discussions Abstract
Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga
 
Vol 28, No 4 (2006) Non-linear analysis on stability of corrugated cross-ply laminated composite plates Abstract   PDF
Dao Huy Bich, Khuc Van Phu
 
Vol 31, No 1 (2009) Non-linear buckling analysis of functionally graded shallow spherical shells Abstract   PDF
Dao Huy Bich
 
Vol 35, No 4 (2013) Nonlinear buckling and post-buckling of eccentrically stiffened functionally graded cylindrical shells surrounded by an elastic medium based on the first order shear deformation theory Abstract   PDF
Dao Van Dung, Nguyen Thi Nga
 
Vol 40, No 3 (2018) Nonlinear buckling of CNT-reinforced composite toroidal shell segment surrounded by an elastic medium and subjected to uniform external pressure Abstract   PDF
Hoang Van Tung, Pham Thanh Hieu
 
Vol 41, No 2 (2019) Nonlinear dynamic buckling of full-filled fluid sandwich FGM circular cylinder shells Abstract   PDF
Khuc Van Phu, Le Xuan Doan
 
Vol 40, No 1 (2018) Nonlinear dynamic response of ES-FGM plate under blast load Abstract   PDF
Pham Hong Cong, Nguyen Dinh Duc
 
Vol 32, No 1 (2010) Non-linear dynamical analysis of imperfect functionally graded material shallow shells Abstract   PDF
Dao Huy Bich, Vu Do Long
 
Vol 29, No 3 (2007) Non-linear dynamical analysis of laminated reinforced composite doubly curved shallow shells Abstract   PDF
Dao Huy Bich, Vu Do Long
 
Vol 30, No 4 (2008) Nonlinear dynamics of pipeline with liquid in a vicinity of critical flow velocities Abstract   PDF
O. Limarchenko, Yu. Vasilevskiy
 
Vol 14, No 2 (1992) Nonlinear model simulation of ship motion Abstract   PDF
Nguyen Van Dao
 
Vol 12, No 3 (1990) Non-linear oscillations in first order systems with delay. II. Non-autonomous case Abstract   PDF
Nguyen Dong Anh, Nguyen Tien Khiem
 
Vol 15, No 4 (1993) Nonlinear oscillations in systems with large static deflection of elastic elements Abstract   PDF
Nguyen Van Dao
 
Vol 16, No 1 (1994) Non-linear oscillations of pendulum with vertically moving multifrequency support point Abstract   PDF
Tran Kim Chi
 
Vol 21, No 2 (1999) Nonlinear oscillators under delay control Abstract   PDF
Nguyen Van Dao
 
Vol 33, No 3 (2011) Nonlinear postbuckling of eccentrically stiffened functionally graded plates and shallow shells Abstract   PDF
Dao Huy Bich, Vu Hoai Nam, Nguyen Thi Phuong
 
Vol 36, No 4 (2014) Nonlinear post-buckling of thin FGM annular spherical shells under mechanical loads and resting on elastic foundations Abstract   PDF
Nguyen Dinh Duc, Vu Thi Thuy Anh, Dao Huy Bich
 
Vol 11, No 4 (1989) Nonlinear stability of co-current flow of two viscous fluids in a channel Abstract   PDF
Tran Van Tran
 
Vol 37, No 4 (2015) Nonlinear stability of thin FGM annular spherical segment in thermal environment Abstract
Vu Thi Thuy Anh, Dao Huy Bich, Nguyen Dinh Duc
 
Vol 36, No 1 (2014) Nonlinear static and dynamic buckling of eccentrically stiffened functionally graded cylindrical shells under axial compression surrounded by an elastic foundation Abstract
Vu Hoai Nam, Nguyen Thi Phuong, Dao Huy Bich, Dao Van Dung
 
Vol 39, No 4 (2017) Nonlinear thermo-mechanical stability of shear deformable FGM sandwich shallow spherical shells with tangential edge constraints Abstract   PDF
Nguyen Minh Khoa, Hoang Van Tung
 
Vol 29, No 3 (2007) Nonlinear vibration of a pendulum with a support in harmonic motion Abstract   PDF
Nguyen Van Dao
 
Vol 30, No 2 (2008) Non-linear vibration of eccentrically stiffened laminated composite shells Abstract   PDF
Dao Huy Bich, Vu Do Long
 
501 - 550 of 1033 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>