Author Details

Bang, Vu Van

  • Vol 2, No 4 (1980) - Articles
    Phương pháp tính độ lún động của móng trên nền đàn hồi có dư khi dao động tự do
    Abstract  PDF