Author Details

Cau, Vu Nhu

  • Vol 1, No 3-4 (1979) - Articles
    Phương pháp truyền nhảy nút mô men không cân bằng áp dụng cho hệ khung phẳng liên tục
    Abstract  PDF
  • Vol 2, No 3 (1980) - Articles
    Tính gần đúng chuyển vị thẳng của hệ khung nhiều tầng nhiều nhịp theo thuật toán truyền nhảy nút mômen không cân bằng
    Abstract  PDF