Author Details

Vinh, Tran Huu

  • Vol 11, No 1 (1989) - Articles
    Nghiên cứu sự phát triển của vết nứt trong kết cấu do quá trình mỏi rỉ
    Abstract  PDF
  • Vol 10, No 3 (1988) - Articles
    Xác định tích phân J bằng phương pháp thực nghiệm để đánh giá khả năng nứt gãy của vật liệu và kết cấu
    Abstract  PDF