Author Details

Que, Nguyen

  • Vol 13, No 1 (1991) - Articles
    Bài toán đối lưu nhiệt tự nhiên của chất lỏng quy luật mũ giữa hai hình trụ thẳng đứng
    Abstract  PDF
  • Vol 12, No 1 (1990) - Articles
    Ảnh hưởng của nguồn nhiệt và sự phụ thuộc nhiệt độ đến đối lưu trong kênh của chất lỏng quy luật mũ
    Abstract