Author Details

Mai, Le Van

 • Vol 14, No 1 (1992) - Articles
  Một phương pháp kiểm tra sự ổn định của các công trình được trình bày theo phương pháp phần tử hữu hạn
  Abstract  PDF
 • Vol 14, No 3 (1992) - Articles
  Một phương pháp giải bài toán ổn định động của công trình được trình bày theo phương pháp phần tử hạn hữu
  Abstract  PDF
 • Vol 13, No 2 (1991) - Articles
  Một phương pháp giải bài toán ổn định các công trình được trình bày theo phương pháp phần tử hữu hạn
  Abstract  PDF
 • Vol 13, No 3 (1991) - Articles
  Phương pháp giải tổng hợp các bài toán dao động cưỡng bức và tự do của các công trình được trình bày theo phương pháp phần tử hữu hạn
  Abstract  PDF