Author Details

Khanh, Le Minh

  • Vol 3, No 1 (1981) - Articles
    Truyền sóng đàn hồi trong vật liệu nén được phân lớp tuần hoàn có biến dạng trước thuần nhất
    Abstract  PDF