Author Details

Quang, Do Quoc

  • Vol 12, No 2 (1990) - Articles
    Mất ổn định và rẽ nhánh nhiệm của bài toán phi tuyến thanh thẳng chịu nén đúng tâm
    Abstract  PDF