Author Details

Mi-trô-pôn-xki, A.

  • Vol 7, No 1 (1985) - Articles
    Phương pháp trung bình hóa của N.N.BÔ-GÔ-LIU-BÔP trong các bài toán cơ học phi tuyến
    Abstract  PDF