Tình hình và triển vọng nghiên cứu ứng dụng kết cấu xi măng lưới thép trong giao thông vận tải và xây dựng ở nước ta

Do Son

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9920 Display counter: Abstract : 92 views. PDF : 33 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1980 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn