Phương pháp truyền nhảy nút mô men không cân bằng áp dụng cho hệ khung phẳng liên tục

Vu Nhu Cau

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/9899 Display counter: Abstract : 101 views. PDF : 31 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1979 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn