Tính không gian kết cấu mỏng có gờ bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Vu Manh Lang

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10431

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1983 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn