Cấu trúc toán học của các vật thể đàn hồi. III. Các trạng thái riêng của các vật thể đẳng hướng ngang

Rychlewski J

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10409 Display counter: Abstract : 33 views. PDF : 28 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1984 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn