Dao động tham số - cưỡng bức của đầm đàn hồi chịu tải trọng ngẫu nhiên ở chế độ không dừng

Nguyen Xuan Hung, Nguyen Tien Khiem

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10378 Display counter: Abstract : 66 views. PDF : 44 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1985 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn