Va chạm dọc của hai thanh đàn hồi với lực cản đàn nhớt

Nguyen Thuc An, Khong Doan Dien

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10286 Display counter: Abstract : 47 views. PDF : 34 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1990 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn