Sự hội tụ của phương pháp biến thể nghiệm đàn hồi trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn dẻo

Vu Khac Bay

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10238 Display counter: Abstract : 142 views. PDF : 55 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1992 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24 3791 7103
Email: vjmech@vjs.ac.vn